Kompetanse:

 • Økonomisk styring og kontroll
  Hovedutfordringene i økonomisk styring kan illustreres med ”Økonomitrekanten”
  komp
  Økonomitrekanten er en modell for organiseringen av økonomistyringsfunksjon. Alle de tre nivåer i modellen må fungere dersom man skal oppnå en stram økonomisk styring av virksomheten og en effektiv ledelseskultur. – Controllerens oppgave er kritisk. Han eller hun skal sørge for aktiv lønnsomhetsovervåking, med oppmerksomheten rettet mot fremtid og nødvendige tiltak.
 • Forretningsutvikling: Strategiprosesser, strategimodeller, handlingsplaner, gjennomføring og oppfølging
  En førsteklasses strategiprosess krever at du først gjør en god analyse av hvor du står, både i forhold til konkurrentene og omverdenen ellers, og i forhold til din egen organisasjon og dine produkter. Etter at målsettinger og strategier er etablert er det avgjørende med en god handlingsplan og en effektiv gjennomføring.
 • Omstillinger og effektiviseringer
  Utgangspunktet er gode analyser og konkrete handlingsplaner. En effektiv gjennomføring av planen forutsetter en aktiv oppfølging av planene. En stor synder innen ledelsesområdet er manglende oppfølging, som mange ledere opplever som kjedelig. Vi bistår med gjennomføringen slik at du får tatt ut de effektene du ønsker å oppnå. Ønsker du å selge eller fusjonere din bedrift bistår vi også med det, sammen med vår samarbeidspartner Connecto Bedriftsmegling AS.
 • Operativ ledelse
  Vi har lang erfaring fra operativ ledelse og styring av virksomheter, små som store. Vi leies ofte inn for å bistå i virksomheter i både rene ledelsesfunksjoner eller i konkrete prosjekt.
 • Finansiering & bedriftsetableringer
  Vi utformer finansieringsplaner og bistår med gjennomføring av slike, gjerne kombinert med bedriftsetableringer

Andre kompetanseområder:

 • Personlig økonomisk rådgivning
  Individuell rådgivning i forbindelse med omorganiseringer og nedbemanninger, samt privatøkonomisk rådgivning.
 • Styrearbeid
  Vi bistår våre kunder gjennom styrearbeid dette er ønskelig. Sammen med en god strategi skal godt styrearbeid sikre bedriftens overlevelse og utvikling.

• Du har kun 3 virkemidler i bedriftsøkonomien!
• Sett klare mål og ikke bli borte i virkemidlene!

Vi gjennomfører vårt arbeid som:

 • Rådgivning
 • Prosjekt (fastpris/timepris)
 • Innleie (management for hire)
 • Styrearbeid
 • Kurs: Vi holder kurs og seminar innen alle fagområdene som er nevnt ovenfor
 • Etter nærmere avtale kan honoreringen gjøres resultatbasert (”no cure no pay”).