nr 2

Øystein Løvseth

Partner
Siviløkonom

Telefon: +47 95 06 32 33

Hovedarbeidsområde/spesialkompetanse:
Økonomisk styring og ledelse
Strategiprosesser og forretningsutvikling
Organisasjonsendring og –utvikling
Bedriftsoppkjøp, due diligence,
fusjoner, fisjoner, corporate governance
Prosjektledelse
Styrearbeid

Bransjeerfaring:
Transport og logistikk
Tungbilbransjen
Detaljhandel
Byggevarer
Offshore
Skipsfart
Fast eiendom

Utdannelse:
Siviløkonom fra NHH i Bergen, 1971

Arbeidserfaring:
Økonomi- og finansdirektør Norsk Scania, 1991 – 2005
Økonomidirektør NSB, 1989 – 1991
Økonomidirektør Aker Eiendom, 1988 – 1989
Økonomisjef konsernstaben Aker-konsernet, 1982 – 1988
Økonomisjef Simrad-gruppen, 1980 – 1982
Administrasjons- og økonomisjef Fred Olsen Offshoredivisjonen, 1975 – 1980
Bedriftsrådgiver Teknologisk institutt, 1973 – 1975
Økonom GTE Seattle, 1972 – 1973

Språk:
Engelsk og tysk


bilde 1

Niels Molstad

Partner og daglig leder
Siviløkonom

Telefon: +47 90 75 43 70

Hovedarbeidsområde/spesialkompetanse:
Ledelse og snuoperasjoner
Styrearbeid
Finansiering
Økonomistyring
Selskapsstrukturering
Verdivurdering

Bransjeerfaring:
Faghandel/detaljhandel/kjeder
Import/distribusjon
Hotell/servicenæring
Fast eiendom
Skipsfart
Offshore
Energi

Utdannelse:
Siviløkonom fra BI, 1973
Intendanturoffiser Sjøkrigsskolen, 1969

Arbeidserfaring:
Bedriftsrådgiver, 1994 –
Finansdirektør EBC AS, 2002 – 2004
Adm.direktør & styreformann Nerliens Kemisk-Tekniske AS, 1999 – 2002
Adm. direktør & styremedlem Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotell, 1995 – 2000
Konserndirektør økonomi/finans Wilrig ASA, 1990 – 1994
Finans- & økonomidirektør Visit Invest AS, 1985 – 1990
Finans- & økonomiansvarlig Laboremus ASA, 1982 – 1985
Manager Fred Olsen Offshoredivisjonen, 1977 – 1982
Logistikkplanlegger Årdal & Sunndal Verk AS, 1974 – 1977
Trainee Norges Eksportråd London, 1973 – 1974
Intendanturoffiser Marinen, 1969 – 1970

Språk:
Engelsk og tysk


nr 3 Henry J.O. Wengstrøm

Partner
Siviløkonom

Telefon: +47 90 96 72 44

Hovedarbeidsområde/spesialkompetanse:
Økonomistyring
Utvikling, valg og implementering av styringssystemer
Styrearbeid
Bedriftsetablering
Prosjektledelse
Strategisk analyse
Forretningsutvikling
Omstillingsprosser
Rasjonaliseringsprosesser
Due diligence

Bransjeerfaring:
Transport og logistikk
Tungbilbransjen
IKT
Energi
Byggevarer

Utdannelse:
Siviløkonom fra BI, 1987, spesialisering i Organisasjon og ledelse

Arbeidserfaring:
Daglig leder og partner Systemfabrikken AS 2000 –
Bedriftsrådgiver og partner Abrir Økonomistyring AS, 1998 –
Økonomidirektør Energipartner, 1999 – 2003
Konserncontroller og økonomisjef Norsk Scania, 1992 – 1998
Konserncontroller Aker-konsernet, 1991 – 1992
Budsjettsjef og leder for controlleravdelingen NSB, 1987 – 1991

Språk:
Engelsk, portugisisk, tysk, spansk og fransk


nr 4

Sverre Hauger

Seniorrådgiver
PhD (logistikk) & MBA

Telefon: + 47 99 58 82 05

Hovedarbeidsområde/spesialkompetanse:EDB basert implementering av økonomi- og logistikksystemer
Kompetanseutvikling
Undervisning
Internasjonal bedriftsledelse
Prosjektledelse

Bransjeerfaring:
Transportbransjen
Bilbransjen
Farmasøytisk industri
Drikkevare produksjon og tapperier
Støperier
Sammensettende industri
Stålproduksjon

Utdannelse:
PhD (Material & production control and logistics), Ohio, USA 1994
MBA (Master Business Administration), Ohio, USA 1986
Diplomøkonom BI, 1970

Arbeidserfaring:
Bedriftsrådgiver / Instruktør (Norge) 2003 – d.d.
Man.dir. DISI Latin America, Mexico 2001 – 2003
Scala International 1993 – 2001
Scala France, Senior Consultant 2000 - 2001
Scala Eastern & Central Europe, Senior Consultant 1999
Scala Russia, Man.dir., 1997 – 1999
Scala Sweden (Far & Middle East, Australia, RSA & USA) Senior Consultant 1993 -1997
Selvstendig Næringsdrivende, Konsulent (Norge) 1985 – 1993
NCR, Ohio USA, og Nord Europa, System Manager, 1980 - 1985
Kienzle Datasystemer (Norge & Tyskland), System Manager, 1970 - 1980

Språk:
Engelsk og tysk


nr 5

Stein Bergby

Seniorrådgiver
Siviløkonom, MBA


Telefon: +47 90 84 74 44

Hovedarbeidsområde/spesialkompetanse:
Økonomi, finans, investering og børs
Nasjonal og internasjonal virksomhet
Toppledererfaring, konsern og SMB
Oppkjøp og fusjoner (M & A)
Styreledelse og styrearbeid

Bransjeerfaring:
Shipping og offshore
Industri
Reiseliv
Fornybar energi
Luftfart
Pensjonskasser
Venture

Utdannelse:
Siviløkonom, MBA
Ph.d. studier i arbeidsmarkeds- og sosialøkonomi

Arbeidserfaring:
Selvstendig næringsdrivende, 2007 –
Direktør Fred. Olsen & Co., 1993 – 2006
Økonomidirektør og medeier Norweld Gruppen, 1985 – 1993
Økonomisjef SAS Service Partner, 1984 – 1985
Controller Jøtul, 1980 – 1984
Utredningskonsulent Sosialdepartementet 1978 - 1980

Språk:
Engelsk og tysk