Agema Consulting AS er et rådgivningsfirma med medarbeidere som har lang ledererfaring innen en rekke bransjer. Vi arbeider både som rådgivere og som innleid personell. Våre kompetanseområder er:

Kompetanse:

  • Økonomisk styring og kontroll
  • Forretningsutvikling: Strategiprosesser, strategimodeller, handlingsplaner, gjennomføring og oppfølging
  • Omstillinger og effektiviseringer
  • Operativ ledelse
  • Personlig økonomisk rådgivning
  • Finansiering & bedriftsetableringer: Vi utformer finansieringsplaner og bistår med gjennomføring av slike, gjerne kombinert med bedriftsetableringer
  • Styrearbeid
Vår rådgivning er basert på et tett samarbeid med kunden. Det er vår overordnede målsetting at du som kunde skal lykkes med din virksomhet ved at vi hjelper til med å øke din lønnsomhet og utvikle din organisasjon.